MBGiTR Logo Malopolska Logo

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja :

- gruntów zmeliorowanych
- gruntów zrekultywowanych i ulepszonych
- zmienionych klas gruntów i użytków rolnych

Wzór wniosku o aktualizację klasyfikacji w zakładce - do pobrania

Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów: 

- kompleksowa
- wnioski indywidualne
- przed scaleniem i wymianą

Wzór wniosku o aktualizację klasyfikacji w zakładce - do pobrania

Opracowanie map gleboworolniczych w skali 1:5000 

Aktualizacja map gleboworolniczych

Odnowienie map gleboworolniczych

Dokumentacje dotyczące występowania gleb pochodzenia organicznego

Opracowanie dokumentacji technicznej gruntów zdegradowanych, zdewastowanych, podlegających rekultywacji
i zagospodarowaniu

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone