MBGiTR Logo Malopolska Logo


Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. w Tarnowie Sp. z o.o.

ul. Ostrogskich 5
33-100 Tarnów

Telefon Telefon/faks : 14 626-83-70

 

Dojazd: Dojazd->

 

Sekretariat: Specjalista ds. administracyjnych

mgr Joanna Obal

Email e-mail: sekretariat@mbgitr.pl

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Dragun

Email e-mail: tomaszdragun@mbgitr.pl

Kierownik pracowni geodezji

Geodeta projektant urządzeń rolnych mgr inż. Bartłomiej Piwek

Email e-mail: geodezja@mbgitr.pl Email e-mail: bartlomiejpiwek@mbgitr.pl

Kierownik ds. scaleń gruntów

Geodeta projektant urządzeń rolnych mgr inż. Stanisław Kiełbowicz

Email e-mail: stanislawkielbowicz@mbgitr.pl

Pracownia klasyfikacji gruntów

mgr inż. Barbara Giełbaga

Email e-mail: barbaragielbaga@mbgitr.pl

Pozostali pracownicy biura:

Geodeta projektant urządzeń rolnych mgr inż. Joanna Ciępka

Email e-mail: joannaciepka@mbgitr.pl

mgr inż. Anna Rhein-Krukar

Email e-mail: annarheinkrukar@mbgitr.pl

mgr inż. Karolina Sowa

Email e-mail: karolinasowa@mbgitr.pl

mgr inż. Anna Stancelewicz-Tokarz

Email e-mail: annatokarz@mbgitr.pl

mgr inż. Sebastian Basista

Email e-mail: sebastianbasista@mbgitr.pl

mgr inż. Kamil Burnat

Email e-mail: kamilburnat@mbgitr.pl

mgr inż. Arkadiusz Mazur

Email e-mail: arkadiuszmazur@mbgitr.pl

Marek Pruchnicki

Email e-mail: marekpruchnicki@mbgitr.pl

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone