MBGiTR Logo Malopolska Logo

Rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

W dniach 8 - 9 grudnia 2008 r. w Puławach zostało zorganizowane seminarium dotyczące prac scaleniowych, w czasie którego podsumowano wyniki zgłoszonych prac scaleniowych. Do konkursu zostało zakwalifikowanych przez sądy eliminacyjne, powołane przez marszałków województw, 10 projektów scaleń ukończonych w latach 2007 – 2008. W wyniku oceny dokonanej przez Główny Sąd Konkursowy przy
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. zajęło III miejsce za wyróżniającą jakość wykonania projektu scalenia gruntów na obiekcie: Marcinkowice - Przybysławice gm. Radłów o powierzchni 1010 ha.
Wykonawcy otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody pieniężne. Dyplom uznania otrzymał również Starosta Powiatu Tarnowskiego Stanisław Kras.
Dyplom 1 Dyplom 2 Dyplom 3 Dyplom 4 Dyplom 5

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone