MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowości Rożnowice gm. Biecz

 •  Informujemy, że Starosta Gorlicki wydał obwieszczenie o terminie objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów we wsi Rożnowice. - szczegóły tu.

 •  Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023r. Starosta Gorlicki wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów - szczegóły tu.

 •  Informujemy, że w dnia 13 września 2022r. zapadł wyrok Wojwódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn.: II SA/Kr 904/22 - szczegóły tu.

 • Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2022r. Wojewoda małopolski wydał decyzję znak: IG-II.7227.2.2022KB, w sprawie scalenia gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz, powiat gorlicki - szczegóły tu.

 •  Informujemy, że w dniu 14 lutego 2022r. Starosta gorlicki wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów - szczegóły tu.

 • Informujemy, że w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 16:30  w budynku miejscowej remizy OSP odbędzie się zebranie uczestników scalenia, którego celem bedzie zapoznanie uczestników z wynikami ustaleń Komisji doradczej badajacej zastrzeżenia na dokonany szacunek oraz pojęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonany szacunek gruntów objetych scaleniem we wsi Rożnowice - szczegóły tu.

 • Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 17:00  w budynku miejscowej remizy OSP odbędzie się zebranie uczestników scalenia dotyczące ogłoszenia wyników oszacowania gruntów, objetych scaleniem we wsi Rożnowice - szczegóły tu.
 • Informujemy, że od 05.08.2020 r. bedzie wyznaczana w terenie wstępnie zaprojektowana sieć dróg, projekt układu dróg w załączeniu - szczegóły tu (akualizacja 19.08.2020). Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu dróg prosimy konsultować z radą scaleniową bądź bezpośrednio przesyłać na adres e-mail: sebastianbasista@mbgitr.pl.

 • Informujemy, że w dniu 17.07.2020r o godzinie 16:00 w lokalu miejscowej OSP odbędzie się zebranie uczestników scalenia w celu pojecia Uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku - szczegóły tu.

 • Informujemy, że w dniu 24.06.2020r o godzinie 17:00 w lokalu miejscowej OSP odbędzie się zebranie uczestników scalenia dotyczące wyboru rady uczestników scalenia - szczegóły tu.

 • Informujemy, że w ramach prac przygotowawczych prowadzony jest pomiar elementów niezmiennych projektu scalenia wsi Rożnowice gm. Biecz

 • Informujemy, że została opracowana mapa założeń do projektu ogólnego scalenia wsi Rożnowice gm. Biecz

W związku z powyższym udostępniamy do wgladu mapę w poniższym linku:

Założenia do projektu scalenia wsi Rożnowice

 

Do przeglądania plików wymagane może być oprogramowanie: Adobe Reader® software 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone